Raport nr 14/2022
15:00 29.03.2022

Informacja o umorzeniu obligacji serii B1, G1 oraz części obligacji serii F1 i H1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie umorzenia 25.763 sztuk obligacji na okaziciela serii B1 o łącznej wartości nominalnej 17 712 062,50  złotych,  wyemitowanych przez Spółkę w dniu 7 marca 2017 r., 118 259 sztuk obligacji na okaziciela serii F1 o łącznej wartości nominalnej 100 520 150,00 złotych,  wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r., 31.566 sztuk obligacji na okaziciela serii G1 o łącznej wartości nominalnej 21 701 625,00 złotych, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 12 grudnia 2019 r. oraz 13.032 sztuk obligacji na okaziciela serii H1 o łącznej wartości nominalnej 1 303 200,00 złotych,  wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 września 2021 r. („Obligacje”).

 

Obligacje zostały nabyte za łączną cenę 145 891 085,23 złotych obejmującą również należne odsetki. 

 

Spółka nabyła Obligacje w celu ich umorzenia w ramach rozliczenia z obligatariuszami Obligacji, którzy podjęli decyzję o objęciu nowych obligacji serii J1 oraz serii K1.

Pliki do pobrania