Raport nr 38/2021
13:58 28.09.2021

Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021 z dnia 20 września 2021 r. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie umorzenia 1.301 sztuk obligacji na okaziciela serii F1 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. („Obligacje”), o wartości nominalnej 850 zł każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 1.105.850.

 

Obligacje zostały nabyte poniżej ich wartości nominalnej w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

 

Spółka nabyła obligacje w celu ich umorzenia.

Pliki do pobrania