Raport nr 37/2021
17:47 22.09.2021

Informacja o uprawomocnieniu się wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 z dnia 21 marca 2016 r. oraz nr 6/2021 z dnia 8 marca 2021 r. informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o uprawomocnieniu się wyroku z dnia 5.03.2021 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który oddalił w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej Spółki („RN”) Pana Piotra Urbańczyka („Powód”), o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenia nieważności niektórych uchwał RN, podjętych na posiedzeniu w dniu 3.03.2016 r., zwołanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusza Chadaja na godz. 11.00 w lokalu Spółki w Warszawie („Posiedzenie RN”), tj.: (i) uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Mirosława Gronickiego, (ii) uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Andrzeja Soczka, (iii) uchwał w sprawie powołania w skład Zarządu na nową kadencję dwóch dotychczasowych członków Zarządu w osobach Pana Pawła Roberta Szewczyka – na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Pawła Lisickiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu („Uchwały”).

 

W związku z brakiem złożenia apelacji przez Powoda wyrok jest ostateczny i prawomocny.

Pliki do pobrania