Raport nr 16/2024
16:27 13.03.2024

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo Spółki o odszkodowanie

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wydaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 marca 2024 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyroku oddalającego powództwo Spółki o zasądzenie od Best S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Krzysztofa Borusowskiego solidarnie na rzecz Spółki kwoty 60.734.500 złotych tytułem odszkodowania („Wyrok”). Pełnomocnicy Spółki zwrócą się do Sądu z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia Wyroku. Decyzja dotycząca ewentualnych dalszych kroków zostanie podjęta po zapoznaniu się oraz dokładnej analizie pisemnego uzasadnienia.

Zarząd Spółki informuje, że Wyrok nie jest prawomocny.

Pliki do pobrania