Raport nr 67/2022
14:37 21.12.2022

Informacja o zaskarżeniu postanowienia sądu rejestrowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w Spółce

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że uzyskał informację o złożeniu przez pełnomocnika procesowego Spółki skargi na postanowienie referendarza sądowego wydane w dniu 5 grudnia 2022 r. („Postanowienie”) o wyznaczeniu łącznie spółek: Rödl Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie (KRS 267170) w zakresie zagadnień prawno-podatkowych oraz Roedl Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 50605) w zakresie zagadnień rachunkowo-finansowych, jako rewidenta do spraw szczególnych, celem zbadania zagadnienia opisanego w § 2 projektu uchwały nr 4/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych, zamieszczonego w sporządzonym przez notariusza Sławomira Strojny protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Rep A nr 5729/2022).

O złożeniu przez Akcjonariusza wniosku do Sądu o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych („Wniosek”) Emitent informował uprzednio w raporcie bieżącym nr 40/22, a o wydaniu Postanowienia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2022.

Spółka podtrzymuje prezentowane wcześniej stanowisko o bezzasadności Wniosku oraz wadliwości Postanowienia.

Pliki do pobrania