Raport nr 3/2019
14:51 21.01.2019

Informacja o zgłoszeniu projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. w związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),w nawiązaniu do informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 stycznia 2019 r. („NWZ”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała 3 wnioski pochodzące od akcjonariuszy Spółki tj.:

1.       Wniosek akcjonariusza Spółki WPEF VI Holding V B.V. w sprawie korekty do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Wniosek 1”);

2.       Wniosek akcjonariusza Spółki BEST S.A. z siedzibą w Gdyni dotyczący zgłoszenia projektów uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad NWZ („Wniosek 2”)

3.       Wniosek akcjonariusza Spółki BEST S.A. z siedzibą w Gdyni dotyczący zgłoszenia projektów uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad NWZ („Wniosek 3”)

 

 

Wobec powyższego, Spółka przedstawia w formie załączników do niniejszego raportu wnioski złożone w dniu dzisiejszym przez akcjonariuszy Spółki.  

 

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

 

 

Pliki do pobrania