Raport nr 3/2014
5.02.2014

Informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. przez Renale Management Limited o poniższej treści:

„Uprzejmie informuję, że w wyniku transakcji zbycia akcji Kredyt Inkaso S.A. poprzez opłacenie certyfikatów inwestycyjnych AGIO RB FIZ zarządzany przez AgioFunds TFI S.A. zrealizowanej 29.01.2014 r. w Warszawie, udział Renale Management Limited w głosach na WZA Kredyt Inkaso S.A. spadł do poziomu 13,13%.

Przed wyżej opisaną transakcją Renale Management Limited posiadała 2 991 965 szt. akcji, które stanowiły 23,13% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 2 991 965 głosów, które dawały 23,13% głosów na WZA Spółki.

Obecnie Renale Management Limited posiada 1 698 465 sztuk akcji, które stanowią 13,13% w kapitale zakładowym Kredyt Inkaso S.A. oraz uprawniają do 1 698 465 głosów, które dają 13,13% wszystkich głosów na WZA Spółki.

Intencją Renale Management Limited jest wniesienie wszystkich posiadanych papierów wartościowych do AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.