Raport nr 17/2010
31.03.2010

Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 marca 2010 r. otrzymał na podstawie przepisu art.160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) informację o transakcji sprzedaży akcji Spółki Kredyt Inkaso S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej.

Dnia 25 marca 2010 r. osoba blisko związana w stosunku do członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA Ireneusza Chadaj sprzedała 1390 sztuk akcji Kredyt Inkaso SA po cenie 15,70 zł. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: Giełda Papierów Wartościowych, transakcja sesyjna zwykła. Informację sporządzono dnia 31 marca 2010 r.

Podstawa prawna:
art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)