Raport nr 21/2019
15:16 29.05.2019

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §6 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 §6 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza przed obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania