Raport nr 95/2010
11.01.2011

Jednostkowe przychody Kredyt Inkaso S.A. z działalności operacyjnej za grudzień 2010 r

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, ze jednostkowe przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w grudniu 2010 r. wyniosły 2 994 tys. zł.