Raport nr 15/2017K
12:02 29.03.2017

Korekta raportu bieżącego nr 15/2017 dotyczącego warunkowego przydziału obligacji serii C1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w treści zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 15/2017 z dnia 28 marca 2017 r. („Raport”) została zamieszczona na skutek oczywistej omyłki błędna informacja na temat liczby warunkowo przydzielonych obligacji oraz ich łącznej wartości nominalnej. Błędna informacja na temat przydzielonych obligacji polega na tym, że omyłkowo wskazano liczbę 103.050 obligacji zamiast prawidłowej liczby 103.000 oraz błędnie wskazano łączną wartość nominalną emisji 103.050.000 zł zamiast prawidłowej łącznej wartości emisji 103.000.000 zł.

Wobec powyższego prawidłowa treść prawidłowego Raportu brzmi następująco:

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 („Obligacje”), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii C1 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 103.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 zł oraz łącznej wartości nominalnej emisji 103 000 000 zł.

Zapisy prowadzone były w dniach 24-28 marca 2017 roku. W tych dniach zapisy złożyło 51 Inwestorów, w wyniku czego Spółka warunkowo przydzieliła 103.000 Obligacji o łącznej wartości 103.000.000 zł. Ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie Uchwałą.”