Raport nr 42/2011 K
30.06.2011

Korekta raportu nr 42/2011 dotycząca błędnie podanych historycznych danych za ostatni zakończony rok obrotowy 2010/11

Zarząd Kredyt Inkaso SA („Emitent”) informuje iż w raporcie bieżącym numer 42/2011 wkradł się błąd w podanych historycznych danych za ostatni zakończony rok obrotowy 2010/11. W raporcie błędnie napisano:

„Analogiczne wielkości za rok obrotowy 2010/11 (zbadane przez biegłego rewidenta) wg raportu za rok 2010/10 wyniosły odpowiednio:

– prognozowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 41,02 mln zł,
– prognozowany zysk netto: 5,34 mln zł,
– poziom zadłużenia oprocentowanego: 48,60 mln zł
– wskaźnik struktury kapitałów liczony jako ((zobowiązania/skorygowany kapitał własny (kapitał własny – kapitał z aktualizacji wyceny)) – 0,67
– wskaźnik EPS – 0,91 zł
– wskaźnik EPS rozwodniony – 0,64″

prawidłowo powinno być:

„Analogiczne wielkości za rok obrotowy 2010/11 (zbadane przez biegłego rewidenta) wg skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok 2010/11 wyniosły odpowiednio:

– przychody ze sprzedaży: 41,02 mln zł,
– zysk netto: 8,33 mln zł,
– poziom zadłużenia oprocentowanego: 48,60 mln zł
– wskaźnik struktury kapitałów liczony jako ((zobowiązania/skorygowany kapitał własny (kapitał własny – kapitał z aktualizacji wyceny)) – 0,67
– wskaźnik EPS – 0,91 zł
– wskaźnik EPS rozwodniony – 0,64″