Raport nr 9/2016 K
25.02.2016

Korekta raportu nr 9/2016 dotyczącego stanowiska Spółki potwierdzającego kompletność składu Rady Nadzorczej i fakt przewodniczenia Radzie Nadzorczej przez Pana Ireneusza Chadaja

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym numer 9/2016 pojawiło się błędne stwierdzenie wskazujące, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusz Chadaj jest akcjonariuszem Spółki. W raporcie błędnie napisano:
„1)(…) Według oświadczenia jest on nadal również akcjonariuszem Spółki.”
Prawidłowo powinno być:
„1)(…) Według oświadczenia jest on osobą blisko związaną z jednym z pierwszych akcjonariuszy Spółki.”