Raport nr 5/2013
18.02.2013

Korekta Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III Q 2012/2013

Zarząd Kredyt Inkaso S.A., przekazuje do publicznej wiadomości korektę ogłoszonego w dniu 15 lutego 2013r. Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2012/2013r.
W Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym błędnie podano:

1. Na stronie 8 w pozycji: Składniki innych całkowitych dochodów:
a)
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży jak również Suma składników innych całkowitych dochodów za 3 kwartał: – 99 228,
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży jak również Suma składników innych całkowitych dochodów za 3 kwartały narastająco: – 195 085
b)
– Całkowite dochody ogółem za 3 kwartał: – 93 513
– Całkowite dochody ogółem za 3 kwartały narastająco: – 186 292
2. Na stronie 29 w pozycji: Składniki innych całkowitych dochodów:
a)
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży jak również Suma składników innych całkowitych dochodów za 3 kwartał: – 8 415,
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży jak również Suma składników innych całkowitych dochodów za 3 kwartały narastająco: – 15 808
b)
– Całkowite dochody ogółem za 3 kwartał: – 8 186
– Całkowite dochody ogółem za 3 kwartały narastająco: – 17 045

Prawidłowo powinno być:

1. Na stronie 8 w pozycji: Składniki innych całkowitych dochodów:
a)
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży jak również Suma składników innych całkowitych dochodów za 3 kwartał: – 3 371,
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży jak również Suma składników innych całkowitych dochodów za 3 kwartały narastająco: – 99 228
b)
– Całkowite dochody ogółem za 3 kwartał: 2 344
– Całkowite dochody ogółem za 3 kwartały narastająco: – 90 435

2. Na stronie 29 w pozycji: Składniki innych całkowitych dochodów:
a)
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży jak również Suma składników innych całkowitych dochodów za 3 kwartał: – 1 023,
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży jak również Suma składników innych całkowitych dochodów za 3 kwartały narastająco: – 8 415
b)
– Całkowite dochody ogółem za 3 kwartał: – 794
– Całkowite dochody ogółem za 3 kwartały narastająco: – 9 652

Błąd powstał w wyniku niepoprawnego pobrania danych z systemu finansowo-księgowego.