Raport nr 1/2009
6.01.2009

Ład korporacyjny – strona internetowa w jezyku angielskim

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent), działając zgodnie z §29 ust.3 Regulaminu Giełdy, informuje, że od dnia 1 stycznia 2009 r. Emitent nie zapewnia funkcjonowania swojej strony internetowej w języku angielskim, w tym również w zakresie określonym w części II pkt.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Tym samym Emitent przejściowo do czasu przygotowania strony internetowej w języku angielskim nie będzie stosował zasady nr 2 części II Dobrych Praktyk.

Artur Górnik – Prezes Zarządu