Raport nr 4/2007
4.06.2007

Oświadczenie ws. przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) niniejszym przekazuje oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Artur Górnik – Prezes Zarządu