Raport nr 62/2021
17:06 20.12.2021

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, datowanego na 20.12.2021 r. zawiadomienia w sprawie zmiany w stanie posiadania akcji Spółki, pochodzącego od (i) Waterland Management Holding VI B.V., z siedzibą w Bussum, Holandia, (ii) Waterland Management Holding IV B.V., z siedzibą w Bussum, Holandia, (iii) Waterland Private Equity Investments B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia, (iv) WPEF VI Feeder LP z siedzibą w St Peter Port, Guernsey, (v) Waterland Private Equity Fund VI C.V. w Bussum, Holandia, (vi) WPEF VI Holding Cooperatief W.A. z siedzibą w Bussum, Holandia, (vii) WPEF VI Holdco V B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia, (viii) WPEF VI Holding 5 B.V z siedzibą w Bussum, Holandia.

Zawiadomienie to dotyczy skutków połączenia Waterland Management Holding V B.V. jako podmiotu przejmowanego z Waterland Management Holding VI B.V. jako podmiotem przejmującym. W wyniku połączenia spółka Waterland Management Holding V B.V. przestała istnieć, a Waterland Management Holding VI B.V. przejęła wszystkie jej prawa i obowiązki. Tym samym doszło do zmiany w strukturze podmiotów pośrednio posiadających akcje Spółki („Zawiadomienie ”).

 

Kopia Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania