Raport nr 14/2024
17:26 4.03.2024

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej – aktualizacja

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 01 marca 2024 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Emitenta, tj. Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie („KIRO”) potwierdzenie opłacenia kwoty 41 000 000,00 RON tytułem pokrycia wkładem pieniężnym akcji w podwyższonym kapitale zakładowym KIRO.

W związku z powyższym, z dniem dzisiejszym, podwyższenie kapitału zakładowego KIRO stało się skuteczne.

Pliki do pobrania