Raport nr 36/2010
1.07.2010

Powołanie członków zarządów na kolejną kadencję

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną kadencję dwóch dotychczasowych członków Zarządu, tj.:
Pana Artura Maksymiliana Górnik – na funkcję Prezesa Zarządu
Sławomira Ćwik – na funkcję Wiceprezesa Zarządu

Szczegółowe informacje o powołanych osobach zarządzających Emitenta znajdują się w załączniku.