Raport nr 7/2019
14:49 27.02.2019

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podczas obrad w ramach posiedzenia odbytego w dniu dzisiejszym tj. 27 lutego 2019 r. powołała na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2019-2021 dotychczasowych członków Zarządu, powierzając im następujące funkcję:

  1. Pan Maciej Szymański – Prezes Zarządu,
  2. Pan Jarosław Orlikowski – Wiceprezes Zarządu,
  3. Pan Bastian Ringhardt – Członek Zarządu.

 

Szczegółowe informacje o powołanych na nową kadencję osobach pozostają niezmienne w stosunku do informacji przedstawionych w raportach o ich powołaniu do składu Zarządu.

Pliki do pobrania