Raport nr 28/2009
3.07.2009

Powołanie osoby nadzorujacej Emitenta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 3 lipca 2009 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipak.

Pan Tomasz Filipiak – członek Rady Nadzorczej, lat 38

Wykształcenie
Uniwersytet Łódzki w Łodzi 1991 – 1996
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny
Kierunek: Finanse i Bankowość
Specjalizacja: Finanse przedsiębiorstw

Posiadane licencje:
Makler papierów wartościowych 13 października 1994
Licencja nr 900

Doświadczenie zawodowe
DWS TFI S.A. od maja 2007 do grudnia 2008
Warszawa
Stanowisko: Zarządzający aktywami
Obowiązki: Zarządzanie DWS TOP25 MS, DWS TOP50, DWS Akcji Spółek Eksportowych, DWS Informatyka i Infrastruktura, DWS Zrównoważony Finanse i Konsumpcja

Millenium TFI S.A. od maja 2005 do lutego 2007
Warszawa
Stanowisko: Zarządzający aktywami
Obowiązki: Zarządzanie Millennium FIO Akcji, zarządzanie indywidualnymi portfelami klientów

Pekao Pioneer PTE S. A. od kwietnia 2001 do kwietnia 2005
Warszawa
Stanowisko: Dealer portfela akcji, Analityk finansowy
Obowiązki: Wspomaganie zarządzającego portfelem, analiza rynku

Pioneer PTE S. A. od kwietnia 1999 do kwietnia 2001
Warszawa
Stanowisko: Analityk finansowy
Obowiązki: Analiza fundamentalna przedsiębiorstw, wspomaganie zarządzającego portfelem

Dom Maklerski BOŚ S.A. od czerwca 1998 do kwietnia 1999
Warszawa
Stanowisko: Analityk finansowy
Obowiązki: Analiza fundamentalna przedsiębiorstw

HSBC G & A Securities Polska S.A. od kwietnia 1997 do maja 1998
Łódź
Stanowisko: Kierownik Wydziału Analiz i Badania Rynku
Obowiązki: Zapewnienie sprawnego i efektywnego działania Wydziału Analiz i Badania Rynku, kontrola merytoryczna powierzonych zadań, sporządzanie analiz fundamentalnych spółek, inne

Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A. od czerwca 1995 do marca 1997
Łódź
Stanowisko : Analityk finansowy
Obowiązki: Analiza fundamentalna wybranych spółek, analiza papierów wartościowych, analiza techniczna rynku, inne

Inne
Członek Rady Nadzorczej od stycznia 2009
PPWK im. E. Romera S.A

Członek Rady Nadzorczej od lutego 2009
FAM Grupa Kapitałowa S.A

Członek rady Nadzorczej od marca 2009
Arteria S.A

Członek Rady Nadzorczej od marca 2009
Makrum S.A

Członek Rady Nadzorczej od marca 2009
FAM Cynkowanie Ogniowe S.

Działalność prowadzona przez Tomasza Filipak nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Tomasz Filipiak nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A.

Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Artur Górnik – Prezes Zarządu