Raport nr 26/2008
8.07.2008

Powołanie osoby nadzorującej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że wobec nie zatwierdzenia wyboru Piotra Rybojada – członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 7 lipca 2008 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Sylwestra Bogackiego.

Sylwester Bogacki – członek Rady Nadzorczej, lat 34

Wykształcenie:

 1. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomiczny – 1993-1998 r. tytuł – mgr Zarządzania i Marketingu
 2. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. w Lublinie/Universitet of Central Lancaschire – 11.1998-07.2000 r. studia podyplomowe Master of Business Administration, tytuł – mgr MBA nadany przez Universitet of Central Lancaschire w Wielkiej Brytanii
 3. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – 11.2002-07.2003 r., studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw

Doświadczenie zawodowe:

 1. 23.09.1998-30.06.1999 r. – Rejonowy Urząd Poczty w Lublinie, stanowisko: asystent, potem koordynator działalności akwizycyjnej Otwartego Funduszu Emerytalnego POCZTYLION na terenie Rejonowego Urzędu Poczty w Lublinie
 2. 01.07.1999 – 30.11.2006, Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A. w Lublinie, stanowisko: od 07.1999 r. – specjalista ds. marketingu, od 11.2000 r. Kierownik Działu Marketingu i Inwestycji Dewelopersakich, od 07.2004 r. Dyrektor Finansowy, od. 05.07.2005 r. Członek Zarządu, od 03.08.2005 r. do 30.11.2006 r. Prezes Zarządu
 3. 16.08.2004 – 30.07.2005 r. – Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „LPBO” Sp. o.o. w Lublinie
 4. 02.01.2007 – aktualnie Prezes Zarządu WIKANA S.A. w Lublinie

Wykaz pełnionych funkcji:

 • WIKANA S.A. w Lublinie – Prezes Zarządu – 02.01.2007 r.
 • TBS „LPBO” Sp. z o.o. w Lublinie – Członek Rady Nadzorczej – od 08.2005 r. w okresie VIII.2004 do VII.2005 – Prezes Zarządu
 • LPBO S.A. w Lublinie – VIII.2005 – XI.2006 – Prezes Zarządu
 • MASTERS S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2006 – nadal
 • SANWIL S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Inna działalność:

 1. Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie doradztwa, konsultingu i usługowego zarządzania spółkami, prowadzona pod nazwą Doradztwo i Zarządzanie Sylwester Bogacki.
 2. Praca na etacie wykładowcy w Wyższej Szkole Ekonomii i Inwestycji w Lublinie.

Działalność prowadzona przez Sylwestra Bogackiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Sylwester Bogacki nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A.

Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Artur Górnik – Prezes Zarządu