Raport nr 60/2017
18:37 21.11.2017

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, podczas obrad w ramach posiedzenia odbytego w dniu dzisiejszym tj. 21 listopada 2017 r. w siedzibie Spółki, powołała Pana Bastiana Ringhardt do Zarządu Spółki jako Członka Zarządu.

Szczegółowe informacje o powołanej w skład Zarządu osobie zarządzającej zawiera załącznik do niniejszego raportu.