Raport nr 39/2018
12:58 21.08.2018

Powołanie Prezesa Zarządu i rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 21 sierpnia 2018 r., powołała na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2016-2019, Pana Macieja Szymańskiego – na funkcję Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 28 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o powołanej w skład Zarządu osobie zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie w związku z ww. powołaniem, Spółka informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym rezygnacji Pana Macieja Szymańskiego ze sprawowania funkcji członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Pliki do pobrania