Raport nr 21/2021
15:16 1.06.2021

Powołanie prokurenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Andrzejowi Bąk, uprawniającej do działania łącznie wraz z innym członkiem Zarządu Spółki.

Pan Andrzej Bąk – radca prawny i menadżer związany z rynkiem usług prawniczych od blisko 25 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył program Executive MBA prowadzony przez University of Illinois oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę rozpoczął od pracy w wiodących kancelariach prawnych w Lublinie i Warszawie. Następnie wspierał rozwój spółek z grupy AVON oraz HOCHTIEF. Od 2010 roku kierował zespołem prawnym w grupie Empik Media & Fashion należącej do portfela Eastbridge i Penta. Od 2017 roku zaangażowany w bieżącą działalność i proces sprzedaży spółek z grupy ABC Data należącej do portfela MCI. Do zespołu Kredyt Inkaso dołączył w 2020 roku. Posiada bogate doświadczenie w praktycznym wdrożeniu złożonych projektów, w tym procesów optymalizacji, finansowania i dyspozycji kluczowych aktywów. Pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w organach statutowych stowarzyszeń branżowych i spółek kapitałowych.

Pan Andrzej Bąk nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pliki do pobrania