Raport nr 5/2010
27.01.2010

Pozwy złożone przez Emitenta w e-sądzie

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w styczniu 2010 r. Spółka wniosła drogą elektroniczną do e-sądu blisko 60 tys. pozwów o zapłatę. Natomiast w całym roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. wniesiono (łącznie z elektronicznymi) ponad 80 tys. pozwów.

Dla porównania w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r. Emitent skierował na drogę postępowania sądowego ponad 60 tys. spraw.

W ocenie Zarządu Kredyt Inkaso S.A. powyższe spowoduje koncentrację w okresie najbliższych dwóch kwartałów liczby otrzymywanych przez Kredyt Inkaso S.A. nakazów zapłaty i tytułów wykonawczych, a następczo wszczynanych postępowań egzekucyjnych w wyniku czego nastąpi koncentracja:

a. przychodów z wierzytelności nabytych, kosztu własnego przychodów z wierzytelności nabytych

b. przychodów z tytułu zasądzonych kosztów procesu, kosztu własnego przychodu z tytułu zasądzonych kosztów procesu, odpisu aktualizacyjnego dotyczącego należności z tytułu zasądzonych kosztów procesu

c. wzrostu poziomu należności z tytułu kosztów procesu.