Raport nr 33/2020
12:27 20.12.2020

Projekty uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanych na dzień 28 grudnia 2020 r.

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania na dzień 28 grudnia 2020 r. zgromadzeń obligatariuszy:
(a) obligacji serii B1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 08 marca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 25.763.000 zł („Obligacje Serii B1”);
(b) obligacji serii E1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 sierpnia 2018 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 50.000.000 zł („Obligacje Serii E1”);
(c) obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 kwietnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 210.000.000 zł („Obligacje Serii F1”); oraz
(d) obligacji serii G1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 12 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 31.566.000 zł („Obligacje Serii G1”)
(łącznie jako „Zgromadzenia Obligatariuszy”),
przekazuje w załączeniu projekty uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii B1, zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii E1, zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii F1 oraz zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii G1 w sprawie zmian do warunków emisji, które zamierza poddać pod głosowanie w ramach punktu 6 (Podjęcie uchwał w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji) proponowanego porządku obrad odpowiedniego Zgromadzenia Obligatariuszy.

O uchwałach podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Pliki do pobrania