Raport nr 24/2010
24.05.2010

Przchody z działalności operacyjnej za kwiecień 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w kwietniu 2010 r. wyniosły 4 385 tys. zł.