Raport nr 29/2010
11.06.2010

Przchody z działalności operacyjnej za maj 2010 r.

Przychody z działalności operacyjnej za maj 2010 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w maju 2010 r. wyniosły 3 509 tys. zł.