Raport nr 20/2010
6.04.2010

Przchody z działalności operacyjnej za marzec 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w marcu 2010 r. wyniosły 3 484 tys. zł.