Raport nr 61/2010
12.10.2010

Przchody z działalności operacyjnej za wrzesień 2010 r

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, ze przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA we wrześniu 2010 r. wyniosły 2 591 tys. zł.