Raport nr 3/2010
11.01.2010

Przychody z działalności operacyjnej za grudzień 2009 r.

Zarzad Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w grudniu 2009 r. wyniosły 2 560 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu