Raport nr 3/2009
2.03.2009

Przychody z działalnosci operacyjnej za luty 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w lutym 2009 r. wyniosły 1 938 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu