Raport nr 11/2010
9.03.2010

Przychody z działalności operacyjnej za luty 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w lutym 2010 r. wyniosły 2 258 tys. zł.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne.