Raport nr 8/2009
3.04.2009

Przychody z działalnosci operacyjnej za marzec 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w marcu 2009 r. wyniosły 2 425 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu