Raport nr 42/2009
4.11.2009

Przychody z działalności operacyjnej za październik 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w październiku 2009 r. wyniosły 2 481 tys. zł.