Raport nr 76/2010
8.11.2010

Przychody z działalności operacyjnej za październik 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, ze przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w październiku 2010 r. wyniosły 2 444 tys. zł.