Raport nr 56/2010
16.09.2010

Przychody z działalności operacyjnej za sierpień 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, ze przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w sierpniu 2010 r. wyniosły 2 766 tys. zł.