Raport nr 41/2009
9.10.2009

Przychody z działalności operacyjnej za wrzesień 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA we wrześniu 2009 r. wyniosły 1 821 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu