Raport nr 46/2009
7.12.2009

Przychody z działalności operacyjnej za listopad 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w listopadzie 2009 r. wyniosły 2 575 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne.

Artur Górnik – Prezes Zarządu