Raport nr 10/2017
17:54 9.03.2017

Przydział obligacji serii B1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii B1 („Obligacje”), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 marca 2017 podjął uchwałę w sprawie przydziału Obligacji serii B1 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym, 2 Inwestorom, zostało przydzielone 25.763 Obligacji, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, cena emisyjna wynosiła 970,38 zł (dziewięćset siedemdziesiąt złotych 38/100) każda zaś łączna wartość nominalna emisji to 25.763.000 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Zapisy prowadzone były w dniach 7-9 marca 2017 roku.