Raport nr 50/2019
19:06 13.12.2019

Przydział obligacji serii G1

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 47/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zamiaru emisji obligacji serii G1 oraz 49/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii G1 („Obligacje”) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 grudnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału Obligacji serii G1 („Uchwała”).
Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone 31.566 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej emisji 31.566.000,00 zł zgodnie z listą przydziału ustaloną przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego funkcję oferującego na potrzeby emisji Obligacji.
Zapisy prowadzone były w dniu 13 grudnia 2019 roku. W tym dniu zapis złożył jeden Inwestor, w wyniku czego Spółka przydzieliła 31.566 Obligacji o łącznej wartości 31.566.000,00 zł.

Pliki do pobrania