Raport nr 12/2022
11:22 28.03.2022

Przydział obligacji serii J1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie emisji obligacji serii J1 („Obligacje”) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału Obligacji serii J1 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostały przydzielone 55.749 Obligacje, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej 55.749.000 zł zgodnie z listą przydziału ustaloną przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego funkcję organizatora emisji Obligacji.

Zapisy prowadzone były w dniach 24 -25 marca 2022 roku. W tych dniach zapis złożyło 2 inwestorów, w wyniku czego Spółka przydzieliła 55.749 Obligacji o łącznej wartości 55.749.000  zł.

Pliki do pobrania