Raport nr 13/2022
11:26 28.03.2022

Przydział obligacji serii K1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie emisji obligacji serii K1 („Obligacje”) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału Obligacji serii K1 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostały przydzielone 103.000 Obligacje, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej 103.000.000 zł zgodnie z listą przydziału ustaloną przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego funkcję organizatora emisji Obligacji.

Zapisy prowadzone były w dniach 24 -25 marca 2022 roku. W tych dniach zapis złożyło 33 inwestorów, w wyniku czego Spółka przydzieliła 103.000 Obligacji o łącznej wartości 103.000.000 zł.

Pliki do pobrania