Raport nr 1/2017
16.02.2007

Przystąpienie do systemu ESPI

Zarzad Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, 1e z dniem dzisiejszym rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

Podstawa prawna: par. 10 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)