Raport nr 17/2007
6.07.2007

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o mającej się dokonać w Krajowym Depozycie w dniu 9 lipca 2007 rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii B w ilości 1 250 000 szt. pod kodem PLKRINK00014.

Rejestracja nastapi na podstawie uchwały Zarządu KDPW SA nr 374/07 z dnia 22.05.2007 r.

Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji wniesie 4 995 000 szt.

Artur Górnik – Prezes Zarządu