Raport nr 5/2017
6.06.2007

Rejestracja papierów wartościowych złożonych w KDPW

Zarząd KREDYT INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o rejestracji w dniu 6 czerwca 2007 r. złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych emitenta, tj. 1.250.000 PDA, kod ISIN PLKRINK00022.

Podstawa prawna:
Informacje bieżące i okresowe – § 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Artur Górnik – Prezes Zarządu