Raport nr 15/2007
5.07.2007

Rejestracja papierów wartościowych

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o rejestracji w dniu 4 lipca 2007 r. złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych papierów wartościowych emitenta, tj. 3.745.000 akcji serii A, kod ISIN PLKRINK00014.

Artur Górnik – Prezes Zarządu