Raport nr 12/2020
11:13 3.06.2020

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 czerwca 2020 r. Pan Jarosław Orlikowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pan Jarosław Orlikowski nie wskazał powodów rezygnacji.

Pliki do pobrania