Raport nr 59/2017
12:18 15.11.2017

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2017 r. Pan Piotr Andrzej Podłowski pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym z funkcji członka i Wiceprezesa Zarządu.

Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.